רשלנות רפואית

אנשים העומדים בפני תביעה משפטית בשל רשלנות רפואית אומרים לא פעם: "כסף לא יחזיר לי את הבריאות שלי". הצדק עמם, כמובן, ואין חשוב ויקר לנו יותר מבריאותנו, אך הפיצוי הכספי יסייע רבות עבור אותם נפגעים להתנהל עם המצב החדש שנכפה עליהם, או לשם מימון תהליך שיקומם.

לאמוד את הנזק

קשה מאוד להוכיח נזק. הדבר נכון בכל תביעת נזיקין באשר היא, על אחת כמה וכמה בעת תביעה בגין רשלנות רפואית.

הנחת היסוד היא, כי על התובע להוכיח כי נגרם לו נזק בשל ההתרשלות, בין אם מדובר בנזק גופני, בין אם כספי ובין אם נפשי, כמו גם לשלול קשר כל סיבתי, המחזק את הטענה לפיה הנזק האמור הוא תוצר של רשלנות גרידא.  בנוסף, יהיה על התובע להמציא מסמכים וראיות שיעידו ללא כל צל של ספק, כי אכן מדובר היה בטיפול רפואי רשלני, שבעטיו נגרם לו הנזק.

על עלויות התביעה

מצויות בידיכם כל ההוכחות כי המקרה שלכם הוא מקרה מובהק של רשלנות רפואית ואתם מחליטים לתבוע.

היקף הפיצוי הכספי הנתבע משקף, על פי רוב, את ממדי הנזק, והוא נועד להשיב את חיי הנפגע למסלולם התקין כפי שהיו יכולים להיות אלמלא אותה פגיעה.

כדי לקבל סימוכין אודות הפגיעה שנפגעתם עליכם, כתובעים, להציג חוות דעת של מומחה רפואי. במקרים מסוימים יחולו עלויות הפניה למומחה על התובע, ובמקרים אחרים ימנה בית המשפט מומחה מטעמו שדעתו אינה מוטה.

לעלויות אלו נוסף שכר הטרחה עבור עורך דין, כאשר במקרי תביעה בגין רשלנות רפואית מקובל לגבות אותו עם סיום הליכי המשפט בהתאם להצלחה. שכר הטרחה מגולם בסכום הנפסק לתובע כפיצוי והוא נע בין 15 אחוזים ל-22.

מהלך המשפט

לאחר הגשת חוות דעת של מומחה מצד הנתבע, מוגש כתב הגנה מצד הנתבע המגובה אף הוא בחוות דעת רופא מומחה. ברוב המקרים, מוכחשת הטענה לפיה התקיימה רשלנות רפואית ללא הצגה של גרסה שכנגד.

בשלב זה מצטייד הנתבע באסמכתות רפואיות שיגובו על ידי רופא מומחה מטעמו לשם גיבושו של כתב הגנה.

במקרים רבים, ממליץ בית המשפט על תהליך גישור לצד הצעת פשרה, במיוחד משום שהליכים משפטיים עלולים לארוך תקופה ממושכת, לעתים אף שנים. אך במידה ונסיונות הגישור והפישור נכשלים, עולה התביעה שלב ונקבע דיון הוכחות, במסגרתו תתבצע חקירה של העדים ושל המומחים מטעם שני הצדדים.

ככלל, על התובע חלה חובת ההוכחה כי ניזוק, על אף שבמקרים מסוימים חל היפוך הקובע כי על הנתבע להוכיח שלא התרשל.

שלב הפסיקה

אם הצליח התובע להוכיח כי אכן נפל קורבן לרשלנות רפואית, בית המשפט יפסוק לו פיצוי. בארץ, גובה הפיצוי נתמך על בסיס עיקרון של "השבת מצב לקדמותו", כלומר: הסכום שייפסק נועד להשיב לנפגע את מצבו טרום מעשה הרשלנות.

פורסם בקטגוריה בריאות, משפטים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.