מעבדה אנליטית

על מנת להבין את התמונה השלמה אנו נדרשים לא פעם לפרק אותה לגורמים, ולבחון כל אחד מן הגורמים בנפרד. זוהי, למעשה אנליזה. אם נצמד לרוח העקרון, הרי שהגדרה מילונית אף היא מהווה מעין פאזל לשוני, כך שהמילה "אנליזה" מורחבת לפירושה הרעיוני: האפשרות לפרק שלם לחלקיו.

בכל מעבדה אנליטית מפרידים, מזהים ומכמתים מרכיבים כימיים של חומרים טבעיים ומלאכותיים, ובעצם מרכיבים מילון מטריאלי, המאפשר לנו הבנה טובה יותר של החומרים.

מדוע יש לבצע אנליזה?
ביסודה של כל אנליזה ניצב תהליך של בדיקה, הכרוך בניסויים רבים שמטרתם לייצר דרגת דיוק מרבית של תוצאות האבחון הסופי.
בתחומי הרפואה, הכימיה וההנדסה, מתבצעת האנליזה דרך סוגי ניסויים שונים, במהלכם נבחנים כלל הגורמים לתופעה מסוימת או יסודותיו של עצם כלשהו.
בתהליך הבדיקה המתבצע במעבדה אנליטית מפרידים כל אחת מן התופעות והיסודות, על מנת לנתח בדקדקנות כל אחד ואחד מן החלקים. כאשר מובן תפקידו של כל חלק בתוך השלם, ניתן להסיק מסקנות פרטניות ולהבין מתוך כך את התמונה הגדולה.

מהי כימיה אנליטית?
העולם שסביבנו מורכב מחומרים טבעיים וכימיים, מיסודות, בסיסים ותרכובות. מעבדה אנליטית מאפשרת לנו לשאוב מידע הדרוש לנו בחיי היום יום כמו גם אינפורמציה עבור מקרים ספציפיים.
אנליזה איכותית נותנת אינדיקציה לזהותם של הכימיקלים, ואנליזה כמותית מגדירה את כמותם של חומרים אלו. הפרדתם של רכיבים אלו מבוצעת לרוב לפני זיהויים.

ניתן לחלק שיטות אנליטיות לשתי קבוצות עיקריות: קלאסיות ומיכשוריות. אלו הקלאסיות עושות שימוש בשיטות הפרדה כגון שיקוע, מיצוי וזיקוק, ואילו שיטות איכותניות נקבעות על פי צבע, ריח או נקודת התכה. היישומים השונים של כימיה אנליטית לוקחים חלק במקצועות כגון מדע זיהוי פלילי, ביו-אנליטיקה, אנליטיקה קלינית, אנליטיקה סביבתית וזיהוי חומרים. מעבדה אנליטית היא זירת ההתרחשות לכל היישומים הללו.

מתי נעשה שימוש באנליזה הכימית?
למרות שבכימיה אנליטית משתמשים לרוב במיכשור מתקדם ומתוחכם, שורשיה וחלק מן העקרונות עליה היא מושתתת באים לידי ביטוי גם במכשירים המודרניים, כך שבחלק ניכר מן הטכניקות המסורתיות עושים שימוש גם כיום.
אנליטה איכותנית משמשת לבדיקות של נוכחות או העדרות מרכיב מסוים בחומר, אך לא את מסתו או ריכוזו. סוגי מבחנים איכותניים הנם מבחנים כימיים, גרבומטריים (מבחנים על פי משקל), וולומטריים (על פי נפח.

בין המבחנים האיכותניים נזכיר את מבחן קאסל-מאייר לבדיקת קיומו של דם בתמיסה. מדע הרפואה אינו שלם או אפילו מדויק ואמין ללא מבחנים מסוג זה, המאפשרים גילויים מוקדמים של מחלות, למשל. גם תחום הזיהוי הפלילי עושה שימוש במבחנים אלו, המסייעים בהוצאת הצדק לאור.
מבחן אחר הינו מבחן החומצה לזהב. זהב היא מתכת אצילה שלא מתרכבת עם חומרים מסויימים, וביניהם חומצה. לכן, אם נטבול מתכת בחומצה ולא תיווצר תגובה-, הרי שמדובר בזהב.

פורסם בקטגוריה טכנולוגיה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.